Turistička zajednica grada Pule

Forum 3, 52100 Pula

tel: +385 52 219 197
fax: +385 52 211 855
e-mail: tz-pula@pu.t-com.hr

Infopunkt (ljeti 8-22, zimi 9-16)

 

* Sve turističke i servisne informacije mogu se naći na turističkom info punktu u srcu grada Pule, na Forumu.

1.07. – 31.08. Prijave turista od 9 – 21 h