Nagrade i priznanja

Pula – TURISTIČKI CVIJET

Pula – TURISTIČKI CVIJET – najbolji gradski turistički centar na hrvatskom Jadranu – priznanje za 2.mjesto – nagrada HRT i HGK (listopad 2004)

Pula – TURISTIČKI CVIJET

priznanje za kvalitetu informiranja i guest service na hrvatskom Jadranu – Pula (rujan 2003)

Pula – TURISTIČKI CVIJET

posebno priznanje za kvalitetu u kategoriji gradski turistički centri na hrvatskom Jadranu (rujan 2003)

Turistička zajednica grada Pule – Plavi cvijet

za najbolji turističko informativni centar (listopad 2002)

Zlatna koza – Capra d’oro 2013

Arheološki muzej Istre, Turistička zajednica Pule i Javna ustanova Pula Sport dobitnici su nagrade Turističke zajednice Istarske županije „Zlatna koza - Capra d'oro", za inovativni proizvod u turizmu,  za projekt Spectacula Antiqua. Ovaj jedinstveni program ukorporiran je u cjelovitu kulturnu ponudu grada kroz program Rimska Pula.

Zlatna koza – Capra D’oro 2014.

za projekt Svjetleći divovi  - Lighting Giants

Zlatna koza-Capra D’oro

ZLATNA KOZA-CAPRA D'ORO – za imidž katalog grada Pule (lipanj 2004) - nagrada koju je dodijelilo Turističko vijeće TZIŽ za izuzetan doprinos na području unapređenja proizvoda i turističke promocije Istre. Imidž katalog Pule izrađen je na 8 jezika (hrvatski, talijanski, engleski, njemački, češki, mađarski, francuski i ruski)

Zlatna koza-Capra D’oro 2008

Dodjeljuje Turistička zajednica istarske županije za projekt „Novi vizualni identitet Pule kao turističke destinacije"

Skip to content