Podijeli

Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica Pula nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva EU 2016/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 26.listopada 2016. Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.pulainfo.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• slike nemaju pridružen prikladan opis;
• video sadržaji nemaju pridružen prikladan transkript;
• pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
• postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
Turistička zajednica Pula radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljana je 21. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica Pula i prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Turistička zajednica Pula će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranica da ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Pula
Sve upite vezane uz pristupačnost ove mrežne stranice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte tz-pula@pu.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content