Nova mobilna aplikacija Brijuni Pocket Guide za individualne obilaske Velikog Brijuna

Nova mobilna aplikacija Brijuni Pocket Guide olakšat će snalaženje svima koji žele istraživati otok Veliki Brijun u vlastitom aranžmanu. Preuzimanje aplikacije za stručno vođenje na mobilnom telefonu moguće je nakon kupnje individualne ulaznice. Preporučuje se preuzimanje aplikacije prije dolaska na otok kako biste se unaprijed upoznali s njenim značajkama.

 

Mobilna aplikacija Brijuni Pocket Guide nudi informacije o brojnim atrakcijama, smještaju, ugostiteljskoj ponudi te sportsko-rekreativnim aktivnostima i uslugama u Nacionalnom parku Brijuni. Namijenjena je svim posjetiteljima, sa sadržajem na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, španjolskom i ruskom jeziku. Prikazuje zanimljivosti Nacionalnog parka Brijuni kao bogatog spoja prirodne i kulturno-povijesne baštine te GPS oznake lokacija.

U našoj aplikaciji možete pronaći sljedeće informacije:

  • Info – obavijesti o plovidbenom redu dolaska do Brijuna brodom i povratka u Fažanu, pravilima ponašanja, čestim pitanjima, hitnim brojevima i dr.
  • Usluge – informacije o uslugama na otoku Veliki Brijun poput info-punkta, barova i restorana te toaleta za goste.
  • Kulturno-povijesna baština – prikaz bogate arheološke i graditeljske baštine NP Brijuni s brojnim atraktivnim lokacijama.
  • Prirodna baština – informacije o jedinstvenoj flori i fauni Brijuna.
  • Geološko-paleontološka baština – o različitim geološkim značajkama otoka i tragovima života dinosaura na brijunskom otočju.
  • Sportsko-rekreativne aktivnosti – sadrži obavijesti o mogućnostima korištenja sportsko-rekreativnih sadržaja na otoku.
  • Smještajni objekti – obuhvaća važne informacije o hotelima i sobama za iznajmljivanje s opisom, kapacitetima, prikazom na karti, kontakt podacima i fotografijama.
  • Fotogalerija – uz sve atrakcije prikazana je fotogalerija u kojoj se mogu vidjeti odabrane fotografije sa svake lokacije.

Download na:

https://www.np-brijuni.hr/hr/planiraj-posjet/servisne-informacije/nova-aplikacija-brijuni-pocket-guide

Skip to content