Podijeli

Od 1. siječnja eVisitor, novi program za prijavu i odjavu turista

Novi informacijski sustav Hrvatske turističke zajednice za online prijavu i odjavu turista putem web stranice www.evisitor.hr  u primjeni je od 1. siječnja 2016. godine i jedini je način prijave gostiju.

 

Sustav eVisitor je besplatan i sve podatke je moguće u njega unijeti bez posebnih programa. Za rad je potrebno imati računalo, tablet ili smart telefon, te internet vezu.

Za omogućavanje direktnog rada u novom sustavu eVisitor potrebni su Vam lozinka, šifra i TAN lista za ulazak u sustav koje ćete dobiti u Turističkoj zajednici Pule.

 

S obzirom da evisitor prepoznaje razdoblje iznajmljivanja dozvoljeno Rješenjem o kategorizaciji, iznajmljivači koji imaju u Rješenju navedeno samo sezonsko poslovanje od 01.05. do 31.10., a žele raditi cijelu godinu, trebaju se za promjenu obratiti Službi za gospodarstvo.

Promjena razdoblja poslovanja ne zahtjeva ponovno pokretanje postupka kategorizacije, već se s kopijom Rješenja treba javiti referentima Službe za gospodarstvo u Uredu državne uprave, Splitska 14 (6. kat) i zatražiti samo promjenu razdoblja iznajmljivanja. Što se tiče boravišne pristojbe, to ne znači povećanje jer se ionako već plaća paušalno za cijelu godinu.

 

Iznajmljivači koji nemaju šifru MUP-a ne trebaju ići u MUP i  samostalno tražiti jer će im biti dodijeljena automatski, a u međuvremenu će im biti upisana šifra Turističke zajednice.

 

 

Turistička zajednica grada Pule poslala je pozive za prezentaciju sustava za prijavu eVisitor malim iznajmljivačima grada Pule, tj. poslala je pozive na 1.650 adresa. Edukacija je održana u hotelu Park Plaza Histria u terminima:

– petak 11.12.2015. godine u 17.30 sati:
svi iznajmljivači sa prezimenima od slova A do slova H

– subota 12.12.2015. godine u 9 sati:
svi iznajmljivači sa prezimenima od slova I do slova O

– subota 12.12.2015. godine u 11 sati:
svi iznajmljivači sa prezimenima od slova P do slova Ž

 

Iznajmljivač koji nisu prisustvovali edukaciji trebaju javiti u Turističku zajednicu radi dobivanja potrebnih pristupnih podataka.  Sa sobom trebaju ponijeti svoju osobnu iskaznicu (poželjno je i kopiju na kojoj će obje strane osobne biti na jednom listu). Ukoliko dolazi netko drugi od članova obitelji potrebno je predočiti ovjerenu punomoć nositelja Rješenja o kategorizaciji i njegovu osobnu iskaznicu jer bez predočenja navedenih dokumenata neće biti dozvoljeno aktiviranje objekta tj. dobivanja lozinke, šifre i TAN liste koji omogućuju direktan rad u novom sustavu eVisitor.

 

 

U sustavu eVisitor moguća je za iznajmlijvače prijava od strane turističkih agencija na sljedeći način:

 

Obveznici koji posluju s turističkim agencijama trebaju otvoriti dodatnog korisnika (video materijal: https://www.youtube.com/watch?v=OM0DdPei7t0) s dozvolama nad onim objektima za koje imaju Ugovor s turističkom agencijom te turističkoj agenciji dodijeliti pristupne podatke za tog dodatnog korisnika. Turistička agencija u svoju aplikaciju treba upisati pristupne podatke dodatnih korisnika za obveznike s kojima posluje, te im može u potpunosti samostalno prijavljivati i odjavljivati goste u skladu s ugovorom koji je sklopila s iznajmljivačem.

 

U slučaju da se radi o iznajmljivaču koji nije u mogućnosti u turističkoj zajednici samostalno preuzeti pristupne podatke za sustav eVisitor, postoji mogućnost da u njegovo ime i za njegov račun to učini turistička agencija. U navedenom slučaju, a s obzirom da se putem pristupnih podataka vrši identifikacija iznajmljivača te omogućava prijava/odjava turista u njegovo ime, potrebno je da iznajmljivač izda punomoć turističkoj agenciji za preuzimanje tih podataka u njegovo ime i za njegov račun. Turistička zajednica potom dodjeljuje pristupne podatke tog iznajmljivača turističkoj agenciji koja joj preda takvu punomoć. Turistička agencija na temelju tih podataka otvara dodatnog korisnika koji se koristiti za prijavu i odjavu turista, a podatke o osnovnom korisniku dostavlja obvezniku, iznajmljivaču.  U navedenom slučaju, obveznik nijednom ne treba doći niti u turističku zajednicu niti samostalno koristiti sustav eVisitor. Ako agencija ima više obveznika za koje vrši prijavu turista, ima više pristupnih podataka – za svakog obveznika po jedne.

 

U opisanom slučaju pravni temelj prema sustavu eVisitor predstavlja ugovorni odnos između turističke agencije i iznajmljivača, ali kako bi se osiguralo da se predmetnim bave turističke agencije koje imaju valjanu dozvolu za pružanje usluga, navedeni odnos regulira se putem punomoći te je pripremljen i primjer specijalne punomoći za turističke agencije koju potpisuje iznajmljivač (u privitku).

 

S obzirom da turističke agencije obavljanje prijave/odjave turista mogu vršiti u sklopu pružanja svojih usluga, a što je izrijekom određeno važećim propisima, takvu punomoć nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dostatan potpis iznajmljivača na kojeg je izdano rješenje o iznajmljivanju, dok bi se za ostale slučajeve izdavanja punomoći (kada se radi o punomoći osobi koja nije turistička agencija) tražila javnobilježnički ovjerena punomoć.

 

 

Korisne informacije nalaze se i na ovim linkovima:

dokumentacija za obveznike >>

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016. >>

WEBhttp://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor

YOUTUBE KANALhttps://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g

WIKISTRANICE: www.evisitor.hr, ovim stranicama može se pristupiti tek nakon prijave u sustav

 

 

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu, te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe. eVisitor pored sustava turističkih zajednica koristi i Ministarstvo turizma, Ministarstvo uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava i inspekcija, Državni zavod za statistiku te ostali sudionici.

 

Na službenim eVisitor Wiki stranicama formirana je baza FAQ najčešćih pitanja sustava turističkih zajednica, obveznika, programerskih kuća i odgovora Hrvatske turističke zajednice. Vjerujemo da će vam biti od koristi i da ćete na dosta nedoumica odgovor pronaći upravo na navedenom mjestu. Ujedno vas obavještavamo da će se stranice kontinuirano ažurirati i nadopunjavati novim odgovorima te da je stranica javno dostupna svim posjetiteljima bez potrebe prijave u sustav.

 

Poveznica na FAQ!
https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.eVisitor-Cesto-postavljana-pitanja.ashx

 

Često postavljena pitanja strukturirana su prema sljedećim područjima:

·         Kontakt i informacije

·         Evidencija plovnih objekata i luka nautičkog turizma

·         Podaci o članarinama

·         Unos/izmjena podataka o obvezniku

·         Unos/izmjena podataka o objektu

·         Prijava i odjava turista

·         Izmjena/uređivanje prijave

·         Odjava turista

·         Financije

·         Prijava na sustav eVisitor / preuzimanje podataka

·         Hoteli

·         Turističke agencije

·         Vlasnici kuće ili stana za odmor / Stanovnici općine ili grada

·         Popis turista

·         Edukacijski materijali

·         Razvojna okolina

 

 

Prijava gostiju kod stanovnika

 

Novi  online sistem prijave gostiju odnosi se i na prijavu gostiju kod stanovnika turističkog grada ili općine.

 

Prema Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15), popis turista vodi se i za stanovnike koji imaju obavezu prijave osoba  koje borave u njegovoj kući ili stanu.

 

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08), članak 21. stavak 7., stanovnik nije obavezan prijaviti turističkoj zajednici članove uže obitelji, sezonske radnike, studente i đake te osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi.

 

Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh. Članove uže obitelji koji dolaze iz zemalja izvan EU, stanovnik može prijaviti direktno u MUP-u u roku od 24 sata ili ukoliko dolazak pada petak popodne, subota, nedjelja ili blagdan prijave se vrše prvi radni dan nakon dolaska. Prijava se može i preko sustava eVisitor vršiti iako nema obvezu prijavljivanja istih u eVisitor.

 

Ostali gosti kod stanovnika obavezno se prijavljuju u turističku zajednicu tj. sustav eVisitor. Prijava u eVisitor ujedno je i prijava na MUP za goste iz zemalja izvan Europske unije. Iz eVisitora se može izlistati i potvrda o prijavi, koja je potrebna za goste iz zemalja izvan EU radi predočenja na granici.

 

Temelj za unos u sustav eVisitor su dokumenti vlasnika kuće ili stana. Za stanovnike, kojima adresa kuće ili stana na kojoj se gosti prijavljuju odgovara adresi na osobnoj iskaznici, za preuzimanje pristupnih podataka u turističkoj zajednici dovoljna je osobna iskaznica. Ukoliko adresa nije ista, potreban je i vlasnički list ne stariji od šest mjeseci. Stoga se zainteresirani građani trebaju pravovremeno javiti u TZ Pula, Forum 3, s navedenim ispravama kako bi mogli dobiti pristupne podatke i daljnje upute.

 

Pristupni podaci, korisničko ime, lozinka i TAN lista, mogu se dobiti isključivo u turističkoj zajednici, a prijave gostiju vrše putem interneta sami prijavitelji uz pomoć dobivenih pristupnih podataka. Prijave se mogu vršiti tek nakon preuzimanja pristupnih podataka u turističkoj zajednici. Stanovnik općine ili grada svoju prijavu ne smije vršiti putem agencije s obzirom da se ne radi o iznajmljivačima čl. 32. st. 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ukoliko pristupne podatke preuzima netko od članova obitelji, treba imati punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

Prijava gostiju kod vlasnika kuća i stanova za odmor – „vikendaša”

 

Vlasnici kuća ili stanova za odmor u turističkom mjestu obvezni su u roku od 24 sata prijaviti sve osobe koje borave u tom objektu te zadnjeg dana odjaviti njihov boravak.

 

Kako je 01.01.2016. godine uveden novi sustav Hrvatske turističke zajednice za online prijavu i odjavu turista putem web stranice www.evisitor.hr  vlasnici kuća i stanova za odmor obvezni su prijave i odjave svojih gostiju unositi samostalno.

 

Kao i za male iznajmlijvače i stanovnike, sustav eVisitor je besplatan i za vlasnike kuća i stanova za odmor i sve podatke je moguće u njega unijeti ručno bez posebnih programa putem računala, tableta i mobitela s internet vezom. Za ulazak u sustav i obavljanje prijave potrebni su korisničko ime (OIB vlasnika), lozinka i TAN lista s jednokratnim lozinkama koje se može dobiti isključivo u Turističkoj zajednici.

 

Temelj za otvaranje objekta „vikendaša” i dobivanje pristupnih podatka je vlasnički list (ne stariji od 6 mjeseci) te osobna isprava – identifikacijski dokument vlasnika pa je potrebno da prilikom prvog dolaska u Pulu vlasnici navedene isprave dostave u turističku zajednicu i osobno preuzmu pristupne podatke u prostoru TZ Pule, Forum 3.

 

Napominjemo da dosadašnji načini prijave i odjave gostiju više nisu u funkciji već se sve prijave od 01.01.2016. godine vrše isključivo putem internet stranice www.evisitor.hr

 

Vlasnici kuća ili stanova za odmor koji u početku ne budu uspjeli savladati program za prijavu gostiju dobit će pomoć u Turističkoj zajednici na način da će im biti omogućen pristup računalu u koje će sami unositi podatke i prijavljivati goste uz edukaciju stručne osobe.

 

Prema odredbi Zakona o boravišnoj pristojbi (NN152/08), vlasnik i druge osobe dužne su  platiti boravišnu pristojbu  po svakom ostvarenom noćenju kada u kući ili stanu za odmor, borave u razdoblju glavne sezone tj. od 01.06. do 30.09.  Boravišnu  pristojbu ne plaćaju djeca do 12 godina, a od 12 do 18 godina plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%.

 

Boravišna pristojba za područje TZ Pule za navedeno razdoblje iznosi:
– za  Pulu – A razred – 7,00 kn po danu boravka,
– za Štinjan – D razred –  4,00 kn po danu boravka.

 

Vlasnici kuće ili stana za odmor i članovi uže obitelji, državljani Republike Hrvatske  ili  državljani država ugovornica  Ugovora o Europskom  gospodarskom prostoru  (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, Monako, San Marino, Andora, Vatikan)  mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu za cijelo ljeto  ili  po danu boravka umanjenu za 70%.

  

Umanjena boravišna pristojba po danu boravka u razdoblju od 01.06. do 30.09. u stanu ili kući za odmor na području naselja Pula iznosi  2,10 kn, a u Štinjanu  1,20 kn.

 

Paušalni iznos pristojbe za cijelo ljeto uplaćuje se u sljedećim iznosima:

za prva dva člana
(kn po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(kn po osobi)
Pula 60 25
Štinjan 30 12

 

 

 

 

 

Boravišna pristojba uplaćuje se na transakcijski račun: HR5010010051735904741,  primatelj je TZ Pula, Forum 3,  u  pozivu na broj upisuje se OIB vlasnika i šifra objekta iz programa evisitor, a model je HR67. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se najkasnije do 15.07. tekuće godine.

 

Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor u smislu citiranog Zakona smatraju se bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća, sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

 

Ostale osobe koje borave u kući ili stanu za odmor, a nisu članovi uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu u punom iznosu po noćenju  i ne mogu koristiti pogodnosti paušalnog ili umanjenog plaćanja.

 

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15), ukoliko u  stanovima, apartmanima i kućama za odmor, u razdoblju od 15.06. do 15.09. boravi više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji, smatra se da se vlasnik bavi pružanjem ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu i u tom slučaju je vlasnik dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a ako to ne učini podliježe kaznenim odredbama.

 

U slučaju kad je vlasnik kuće/stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće/stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (članovi nadzornog odbora) niti    osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe.  Nadalje, ne postoji mogućnost plaćanja boravišne pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju, u razdoblju glavne sezone. Korištenje stana/kuće za odmor za potrebe smještaja i drugih aktivnosti može biti predmet nadzora ovlaštenih tijela u smislu obavljanja djelatnosti te poštivanja poreznih i drugih propisa od strane pravnih osoba koje su vlasnici takvih nekretnina.

 

Iz navedenog proizlazi da se boravišna pristojba u slučaju boravka u stanovima/kućama za odmor koje su u vlasništvu pravne osobe u razdoblju glavne sezone naplaćuje se isključivo po noćenju za sve osobe koje borave u takvom objektu bez prava na umanjenje koje inače u slučaju fizičkih osoba vrijedi za vlasnika i članove uže obitelji, odnosno bez mogućnosti plaćanja paušalnog iznosa.

 

S obzirom na novi način prijave gostiju putem sustava evisitor skrećemo pažnju vlasnicima kuća i stanova za odmor da u slučaju paušalnog plaćanja boravišne pristojbe trebaju najkasnije do 15.7. u sustav upisati sve osobe (vlasnika i članove obitelji) na koje se paušal odnosi i odabrati opciju da se boravišna pristojba plaća paušalno.

 

Prijavu je moguće unijeti i unaprijed, dakle prije nego što osoba dođe u kuću ili stan za odmor.

 

Ako se navedene prijave ne evidentiraju u sustavu evisitor do 15.7. odnosno ne izvrši uplata paušalne boravišne pristojbe do tog datuma, boravišna pristojba će se računati po noćenju.

 

Ako se izvrši uplata paušala do 15.7, a ne upišu svi članovi obitelji za koje je uplaćeno, također će se boravišna zaduživati po noćenju kako budu prijavljeni i neće imati pravo na povrat paušala.

 

Dakle, ako je odabran paušalni način plaćanja, vlasnik u evisitor treba upisati sebe i svoje članove obitelji koji će biti u objektu u periodu glavne sezone 1.6.-30.9.

Skip to content