Podijeli

Poziv za predlaganje programa za 2019. godinu

Turistička zajednica Grada Pule prema Zakonu o turističkim zajednicama treba do kraja tekuće godine donijeti program aktivnosti i financijski plan za 2019. godinu. Kako bi se i programi manifestacija i ostalih događaja koje se odluče prihvatiti uvrstili u plan, kojeg usvaja Skupština, TZ Pule objavljuje

 

POZIV

za predlaganje programa za 2019. godinu

po sljedećim sadržajima i lokacijama

 

1) Glazbene i scenske manifestacije

2) Sportske manifestacije

3) Kongresi

4) Ostalo

 

Programi koji se prihvate u cilju planiranja aktivnosti Turističke zajednice grada Pule u 2019. godini biti će financirani isključivo u prihvaćenom obliku što će biti definirano u ugovoru, te će se plaćati direktno troškovi

 

Kriteriji za odobravanje potpora su:

Kriteriji Broj bodova
Vrijeme održavanja programa 0-15
Trajanje programa 0-10
Tradicija održavanja programa/održivost 0-10
Osigurano financiranje programa (vlastita sredstva i ostalih subjekata) 0-15
Sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji programa 0-15
Promocija programa (medija plan i iznos sredstava za promociju) 0-15
Medijska pokrivenost manifestacije 0-30
Ekonomski i drugi učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od programa) 0-30

 

Za kandidiranje programa organizator mora dostaviti:

  1. ispunjen obrazac „Programi“ objavljen na web stranicama www.pulainfo.hr ili ga podignuti u Turističkoj zajednici grada Pule, Forum 3, Pula,
  2. dokaz o pravnom statusu organizatora programa (preslika),
  3. sadržaj programa,
  4. program medijske promocije (medija plan) i troškovnik promocije.

 

Turistička zajednica grada Pule zadržava pravo od organizatora programa zatražiti dodatna pojašnjenja.

Komisija koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Pule temeljem pristiglih zahtjeva bodovat će programe sukladno utvrđenim kriterijima i sastaviti prijedlog koji će se dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Pule.

Popis organizatora prihvaćenih programa biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Pule u sklopu Plana aktivnosti za 2019. godinu u roku od 15 dana od usvajanja Plana aktivnosti za 2019. godinu na Skupštini Turističke zajednice grada Pule.

Ponude programa podnose se na adresu: Turistička zajednica Grada Pule, Forum 3, 52100 Pula.

 

Rok za podnošenje ponuda je 20.09.2018. godine do 15 sati.

Obrazac Programi 2019 >

Skip to content