Podijeli

Poziv za predlaganje programa

Turistička zajednica Grada Pule prema Zakonu o turističkim zajednicama treba do kraja tekuće godine donijeti program aktivnosti i financijski plan za 2022. godinu. Kako bi se i programi manifestacija i ostalih događaja koje se odluče prihvatiti uvrstili u plan, kojeg usvaja Skupština, TZ Pule objavljuje

POZIV
za predlaganje programa
za 2022. godinu
po sljedećim sadržajima

1) Glazbene i scenske manifestacije
2) Sportske manifestacije
3) Kongresi
4) Ostalo

Programi koji se prihvate u cilju planiranja aktivnosti Turističke zajednice grada Pule u 2022. godini biti će financirani isključivo u prihvaćenom obliku što će biti definirano u ugovoru te će se plaćati direktno troškovi.

Kriteriji za odobravanje potpora su:

Kriteriji Broj bodova
Vrijeme održavanja programa 0—15
Trajanje programa 0—10
Tradicija održavanja programa/održivost 0—10
Osigurano financiranje programa (vlastita sredstva i ostalih subjekata) 0—15
Sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji programa 0—15
Promocija programa (medija plan i iznos sredstava za promociju) 0—15
Medijska pokrivenost manifestacije 0—30
Ekonomski i drugi učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od programa) 0—30

 

Za kandidiranje programa organizator mora dostaviti:
1. ispunjen obrazac “Programi” objavljen na web stranicama www.pulainfo.hr ili ga podignuti u Turističkoj zajednici grada Pule, Forum 3, Pula
2. dokaz o pravnom statusu organizatora programa (preslika)
3. sadržaj programa
4. program medijske promocije (medija plan) i troškovnik promocije

Turistička zajednica grada Pule zadržava pravo od organizatora programa zatražiti dodatna pojašnjenja.

Komisija koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Pule temeljem pristiglih zahtjeva bodovat će programe sukladno utvrđenim kriterijima i sastaviti prijedlog koji će se dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Pule.

Popis organizatora prihvaćenih programa biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Pule u sklopu Plana aktivnosti za 2022. godinu u roku od 15 dana od usvajanja Plana aktivnosti za 2022. godinu na Skupštini Turističke zajednice grada Pule.

Ponude programa podnose se na adresu: Turistička zajednica Grada Pule, Forum 3, 52100 Pula.

Rok za podnošenje ponuda je 27.10.2021. godine do 15 sati. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Napomena:
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Turističkoj zajednici grada Pule da u njoj navedene osobne podatke prikuplja te da ih može koristiti u svrhu uplate odobrenih financijskih sredstava, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama.

Programi — obrazac >

X
Skip to content