Podijeli

1914 – Puna je Pula / Pola gremita

Pula i Istra najsnažnije se i najsveobuhvatnije u Hrvatskoj priključuju europskom obilježavanju početka Velikog rata. Objedinjeni projektom “1914. – PUNA JE PULA / POLA GREMITA” dvadeset pet organizatora programa (muzeja, galerija,  kazališta, knjižnica, kulturnih manifestacija i festivala) zajedno s pulskim i istarskim umjetnicima i znanstvenicima kreirali su više od trideset programa s jedinstvenom temom obilježavanja Prvog svjetskog rata. Program je sastavljen od niza izložbi, literarnih događanja, znanstvenih skupova, edukativnih programa, umjetničkih instalacija, instalacija u prostoru, filmskih projekcija i kazališnih predstava, a odvijat će se od svibnja 2014. do konca 2018. godine.

 

Kompletan sadržaj programa pogledajte na www.punajepula.hr

 

1914. – PUNA JE PULA / POLA GREMITA

Skip to content