Podjeli

Gradska Galerija

Djela iz fundusa Antona Motike.

Kandlerova 8
T: 052/639-334
E: galerija.motika@email.t-com.hr
W: http://www.motika-pula.info/

zimsko radno vrijeme: 10-13 h / 17-20 h
subotom 10-13 h
ljetno radno vrijeme: 10-13 h / 18-21 h
subotom 10-13h