Podjeli

Mornarička knjižnica

Mornarička knjižnica riznica zanimljivih naslova
Uz niz kulturno povijesnih spomenika koje u Puli valja pogledati, možda je najmanje poznata Mornarička knjižnica (Marine-Bibliothek) smještena u Domu oružanih snaga. Mornarička knjižnica osnovana je u Veneciji 1802. godine, a dio njene građe Republika Austrija pokolnila je Puli 1975. godine. Dio fonda (oko 11.000 sv.), zajedno s inventarnim knjigama, ostao je u knjižnici Austrijskog državnog arhiva (Bibliothek des Österreichischen Staatsarchivs) u Beču. Godine 1992. registrirana je kao spomenik kulture Republike Hrvatske.
Mornarička knjižnica raspolaže sa 6.757 naslova u 20.371 svezaka – među njima je 13.000 svezaka monografija, 7.000 svezaka časopisa, godišnjaka i novina. Radi se o isključivo znanstvenim i stručnnim publikacijama znanstvenih udruga i ustanova iz gotovo cijelog svijeta objavljenima od XVI. stoljeća do 1918. godine.

 

A Leharova 1

T +385 52 215 892