Podijeli

Povijesni i pomorski muzej Istre

Na najvišem brežuljku u Puli, na nadmorskoj visini od 32,4 metra, između mora i brežuljaka Arena, Zaro i Sv. Mihovil, u adaptiranoj mletačkoj utvrdi, od 1961. godine nalaze se radne i izložbene prostorije Povijesnog muzeja Istre koji je osnovan dana 31. prosinca godine 1955. kao Muzej revolucije. Povijesni muzej Istre – Museo Storico dell’ Istria svoju djelatnost obavlja kao javna ustanova. Danas je županijska institucija koja čuva dio nacionalne i općeljudske baštine od razvijenoga srednjega vijeka do novijega doba te je posredno ili neposredno predočuje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba ili publikacija.

Muzej djeluje kao cjelina s nizom odjela (nesamostalnim ustrojbenim jedinicama) – Odjelom za povijest grada Pule, Odjelom srednjovjekovne istarske povijesti i Odjelom novovjekovne istarske povijesti s pripadajućim zbirkama (Kulturno – povijesna zbirka gradskog života, Zbirka starih razglednica i fotografija, Zbirka povijesti pomorstva i brodogradnje. Zbirka gospodarskog razvitka, Kulturno-povijesna zbirka subgradskog života, Zbirka odličja, znamenja, plakata diploma, pečata i grbova, Numizmatička zbirka, Zbirka oružja, odora i vojne opreme, zbirka filmskih i video zapisa, Zbirka memoarske građe i zvučnih zapisa, Zbirka značajnih ličnosti, te novoustrojena Zbirka starih karata. U bogatom fundusu (preko 40.000 muzejskih predmeta) posebno je značajan fundus zbirke starih razglednica, karata te zbirka oružja, odora i vojne opreme i pomorstva.

 

Gradinski uspon 6, 52100 Pula
Croatia – R. Hrvatska
Tel: +385 52 211-566
Fax: +385 52 211-566
E-mail: ppmi@ppmi.hr
web: http://www.ppmi.hr/hr,
http://hvm.mdc.hr/povijesni-muzej-istre—museo-storico-dell-istria,700:PLA/hr/info/

 

 

 

Cijene

Odrasli       Kuna 20,00       Euro 2,80

 

Studenti i grupe       Kuna 10,00       Euro 1,40

 

Djeca       Kuna 5,00       Euro 0,70

 

Info: tel. 00385 52 211 740

Skip to content