deli

Menjava tujega denarja v kune – obvestilo

Ob menjavi denarja je potrebno preveriti tečaj in provizijo vnaprej. Obstaja število menjalnic v puljskem mestnem središču pa je zaradi tega priporočljivo preverjanje tečaja in provizije na več lokacij.

Tečajno listo lahko preverjate na naslednji povezavi:
https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista

 

Skip to content