deli

Medžlis islamske zajednice Pula (džamija)

A L. Da Vinci 11

T +385 52 211-175

F +385 52 388-255

E medzlis_pula@yahoo.com