deli

Mladinski klub

Odprt je vsak dan razen od sobotah in nedeljah, od 11. do 13. in od 17. do 20. ure.