deli

Pravoslavna cerkev sv. Nikole

Cerkev s tipično ravensko poligonalno apsido je bila zgrajena v drugi polovici VI. st., posvečena pa je Blaženi devici Mariji. Po temeljiti rekonstrukciji okrog leta 1200 je bila dodeljena grški pravoslavni verski skupnosti v Pulju leta 1583, ustanovljene s strani priseljencev iz Cipra in Naupliona, danes pa pripada Srbski pravoslavni cerkvi. V njej se nahajajo ikonostas grškega mojstra Tomiosa Batosa iz XVIII. st., dragocene ikone in drugi predmeti.