deli

Slavolok Sergijevcev – Zlata vrata

Zlata vrata so bila zgrajena v letih 29-27 pr. n. št., postavila pa jih je družina Sergijev, in sicer v čast trem članom družine, ki so opravljali visoke uradniške dolžnosti. Slavolok se je naslanjal ob mestna vrata Porta Aurea, ime pa izhaja bodisi iz bogato okrašenega loka bodisi iz pozlate na vratih. Vrata in mestno obzidje sta bila porušena na začetku XIX. st. v času urbanizacije in širitve mesta zunaj obzidja.

 

Slavolok je zgrajen v korintskem stilu, pri čemer je neizbrisen pečat pustil močan helenistični maloazijski način okraševanja. Glede na to, da vzhodni del ni bil viden, je ostal v celoti neobdelan, medtem ko je zahodna stran vidna in zelo bogato okrašena. Dandanes na malem trgu ob Slavoloku potekajo kulturne prireditve – gledališke in zborske, v sami ulici pa so številne prodajalne.

Skip to content