deli

Turistična skupnost Pulj

Razstava:

Pula skozi oči  matematike  10 let projekta Pula +

15.10.- 30.11. 2019.

Forum 3
+385 52 219 197;  fax +385 52 211 855
www.pulainfo.hr

Delovni čas: 9-18 ur; ob sobotah in nedeljah 10- 18 ur