deli

Zgodovinski in pomorski muzej Istre

Muzej ima več organizacijskih enot – Oddelek za zgodovino mesta Pulja, Oddelek srednjeveške istrske zgodovine in Oddelek novodobne istrske zgodovine s pripadajočimi zbirkami (Kulturno-zgodovinska zbirka mestnega življenja, Zbirka starih razglednic in fotografij, Zbirka zgodovine pomorstva in ladjedelstva, Zbirka gospodarskega razvoja, Kulturno-zgodovinska zbirka predmestnega življenja, Zbirka medalj, odlikovanj, diplom, pečatov in grbov, Numizmatična zbirka, Zbirka orožja, uniform in vojaške opreme, Zbirka filmskih in video zapisov, Zbirka memoarskih in zvočnih zapisov, Zbirka pomembnih osebnosti ter nedavno postavljena Zbirka starih zemljevidov. V bogatem fondu z več kot 40.000 muzejskimi predmeti so še posebej dragocene zbirke starih razglednic, zemljevidov in orožja, uniform ter vojaške in pomorske opreme.

 

web: http://www.ppmi.hr/hr,
http://hvm.mdc.hr/povijesni-muzej-istre—museo-storico-dell-istria,700:PLA/hr/info/

Skip to content