Podjeli

Crkva i samostan Sv. Franje

Na padini brežuljka između Foruma i gornje kružne ulice, nalazi se samostanski kompleks posvećen sv Franji Asiškom, koji je nastao u XIV. stoljeću na mjestu gdje je već ranije postojalo kultno mjesto. Franjevačka zajednica spominje se u Puli već u XIII. stoljeću. Crkva je sagrađena 1314. godine u kasnoromaničkom stilu s gotičkim ukrasnim detaljima, kao stroga i jednostavna građevina propovjedničkog franjevačkog reda. Fina obrada kamenih kvadera od kojih su sagrađeni zidovi upućuje na zaključak o vrhunskoj vještini majstora koji su sudjelovali u gradnji.