Huguesov park

Nema kontinuiranu vezu s ostalim parkovnim površinama u gradu, pravokutnog je oblika i ukupne površine od 3.000 m2. Prelijepo razvijena stabla velelisne lipe (Tilia platyphyllos) daju blag miris i ugodnu hladovinu za sparnih ljetnih dana. Od osušenih cvjetova ove krasne listopadne vrste dobiva se ukusan topli ili hladni napitak koji se uspješno koristi pri liječenju srčanih i krvožilnih tegoba.